Obehové hospodárstvo a Európska zelená dohoda ako príležitosť pre podnikanie. Udržateľnosť výrobkov, účinné využívanie zdrojov a podpora inovácií v priemysle