Obehové hospodárstvo a Európska zelená dohoda ako príležitosť pre podnikanie. Udržateľnosť výrobkov, účinné využívanie zdrojov a podpora inovácií v priemysle

Zistite, aké príležitosti pre Váš sektor podnikania a akú podporu inovácií Vám ponúka obehové hospodárstvo a Európska zelená dohoda.