SHAREEN projekt

Cieľom projektu SHAREEN je identifikovanie a prepojenie platforiem zdieľanej ekonomiky v oblasti podnikov, výmena skúsenosti so všetkými zainteresovanými stranami.  Cieľovou skupinou aktivít sú  malé a stredné podniky so sídlom v EÚ, ako aj  ďalší aktéri zdieľanej ekonomiky, ktorí by mohli využiť príležitosti, ktoré zdieľaná ekonomika ponúka. S účasťou 8 partnerských organizácií zapojených v sieti Enterprise Europe Network  zo 6 krajín, projekt zahŕňa výmenu skúseností a tým vytvára prostredie pre  lepšie rozvinutie poradenských služieb pre malé a stredné podniky, ako aj vytvorenie synergii medzi regionálnymi platformami.