Vysielanie zamestnancov

Slovensko sa stalo rovnocenným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia, či solidarita. Vnútorný trh Európskej únie je jednotný trh, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb a v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, študovať a podnikať.

 

Pripravili sme Pre Vás publikácie, ktoré sú zamerané predovšetkým na cezhraničné poskytovanie služieb a s tým spojené vysielanie pracovníkov vo vybraných krajinách.

Nakoľko mnohí podnikatelia majú záujem poskytovať služby v zahraničí len jednorázovo resp. nie natrvalo, prichádza do úvahy využitie inštitútu cezhraničného poskytovania služieb, ktorý umožňuje podnikateľovi poskytovať služby aj na území iného členského štátu EÚ, a to len na základe oprávnenia jeho domovského štátu. 

 

Viac o vysielaní pracovníkov sa dočítate v publikáciách: 

Dánsko, Fínsko a Švédsko  https://bit.ly/3qwKHzx

Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko →   https://bit.ly/3iuk4IS