Zoznam krátkodobých opatrení pre šetrenie a náhradu energie vo firmách

Vzhľadom na súčasné vysoké ceny energií sú malé a stredné podniky (MSP) v celej Európe pod veľkým tlakom, aby znížili svoju spotrebu energie, zvýšili svoju energetickú účinnosť a/alebo využívali obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú neutrálne z hľadiska emisií uhlíka a nahradili tak fosílne palivá, ktoré poškodzujú klímu.

 

Okrem nevyhnutných strednodobých až dlhodobých stratégií európskych spoločností na zvládnutie transformácie svojich energetických systémov sú v súčasnej situácii veľmi dôležité odporúčania na rýchle a jednoduché opatrenia pre zníženie spotreby energie.

 

S cieľom podporiť európske MSP členovia „pracovnej skupiny pre energetiku“ siete Enterprise Europe Network preverili dostupné odporúčania vo svojich regiónoch a krajinách. Zoznam približne 150 krátkodobých opatrení nemeckej iniciatívy Energieeffizi-enz- und Klimaschutz-Netzwerke je jedným z najkomplexnejších dokumentov zameraných na opatrenia, ktoré môžu malé a stredné podniky uskutočniť rýchlo samy a bez veľkých investícií.

 

V prílohe Vám prinášame anglickú verziu dokumentu, na základe ktorého môžete realizovať odporúčania vo svojich organizáciách. Smelo do toho!