Podpora mladých inovatívnych firiem (scale-up)

Európska komisia podporuje mladé inovatívne firmy

Malé a stredné podniky sú motorom rozvoja ekonomiky EÚ. Napriek tomu mladé firmy a start-upy pociťujú množstvo prekážok pri rozvoji. Z toho dôvodu cieľom tohto pilotného programu je podporiť ich rýchly rast, konkurencieschopnosť, prenikanie na zahraničné trhy či nájdenie talentovaných ľudí, riadenie spoločnosti vo fáze rastu, budovanie vodcovstva v rámci firmy, sieťovanie so správnymi partnermi, vďaka čomu firma dosiahne lepšie výsledky v krátkom časovom horizonte.

SCALE-UP: Hoci existuje viacero definícií pojmu scale-up, v rámci iniciatív EÚ sa pod týmto označením chápu rozvíjajúce sa (prevažne high-tech) firmy, ktoré hľadajú rast vo forme prístupu k trhom, obratu či zamestnanosti a spolupráce s veľkými spoločnosťami.

Okrem rozsiahlej agendy zameranej na podporu start-upom, sa pripravujú aj podporné aktivity pre firmy vo fáze scale-up.

Akú podporu poskytujeme scale-upom?

Na pomoc scale-upom spustila Európska komisia v rámci siete Enterprise Europe Network pilotnú aktivitu, ktorej cieľom je:

 • prehľad o podpornom ekosystéme pre scale-upy;
 • identifikácia perspektívnych scale-upov na národnej úrovni (aktivity bežia paralelne vo všetkých členských krajinách EÚ);
 • zmapovanie základných potrieb scale-upov;
 • príprava seminárov a školení pre sľubné mladé inovatívne firmy zamerané na prístup k trhom, financiám a zdrojom rastu;
 • aktívne poskytnúť podporu vybraným firmám vo forme poradenstva a koučingu zameraného na aktuálne potreby konkrétnych firiem, formou niekoľkodenného balíčka služieb šitého na mieru klientovi.

Všetky služby sú poskytované bezplatne a sú financované iniciatívou Enterprise Europe Network v rámci európskeho programu COSME v rámci projektu č. 764232-S-BISS Slovakia 2018.

Koho hľadáme?

Pre výber firiem pre podporu musí uchádzač spĺňať viacero zásadných podmienok:

 • mladá inovatívna firma, najlepšie do 5 rokov,
 • sídlo v SR,
 • verifikovaný efektívny podnikateľský plán,
 • stabilný základný tím ľudí,
 • konsolidovaný cash-flow,
 • absolvovaný primárny vstup minimálne na národnej úrovni,
 • ambiciózny, no realistický plán rastu založený na inováciách v ich širokom význame (technológia, produkt, proces, služba),
 • záujem o komercializáciu inovácie na trhu EÚ alebo tretích krajín,
 • pripravenosť na získanie a riadenie finančnej podpory na budúci rast (úver, záruka, venture capital, príp. iné zdroje financovania).

Kontakt

Na Slovensku v rámci Enterprise Europe Network realizujú služby dve partnerské organizácie. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo služby nás kontaktujte na nižšie uvedených kontaktoch.

Ďalšie informácie: