50,000 € pre Vaše podnikanie ! - projekt KET4CP

16.07.2018

Prístup podpory KET (key enabling technologies) je pre MSP prospešný hlavne v oblasti zvýšenia produktivity, efektivity, ako i zvyšovania trhového podielu. Na umožnenie cezhraničného prístupu MSP ku službám KET centier v rámci EU, je vytvorený koncept “one stop shop“ pomocou, ktorého MSP získavajú odbornú pomoc od KET centier. Partneri projektu sú rôzne KET centrá v rámci EÚ, ktoré umožňujú prostredníctvom projektu KET4CleanProduction (KET4CP) vytvárať potenciál cezhraničnej spolupráce na pokrytie špecifických potrieb MSP v oblasti čistých výrobných technológií. KET sprostredkovatelia podporujú MSP pri určovaní ich špecifických technologických výziev pre čistú výrobu, navrhujú služby a technológie založené na inovačnom potenciáli + analýze potrieb. Rýchle a flexibilné služby sa zameriavajú na špecifický prípad MSP. KET4CP prináša štandardné postupy / nástroje pre nadnárodnú spoluprácu KET TC a spoločnú službu / spoločnú infraštruktúru, založené na scenároch obchodných modelov, ktoré stimulujú KET TC, aby spolupracovali a zdieľali klientov. KET4CP vytvára udržateľnú platformu, ktorá prináša výhody všetkým zainteresovaným stranám s vysokým potenciálom zvyšovania miery.

 

Oblasti podpory podniku projektom:

 

  •  Rozvoj nových výrobných procesov,
  •  zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením výrobných nákladov,
  •  zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením závislosti od surovín,
  •  zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením spotreby energie,
  •  zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie znížením tvorby odpadu a znečistenia.

 

Dôležité informácie:

 

Celkový rozpočet vyhradený na mikro granty je EUR 2 000 000.

Maximálna výška finančnej podpory je 50 000 EUR na žiadateľa (70% celkových nákladov projektu).

Žiadosť o grant je možná iba pre malé a stredné podniky.

Grant nie je aplikovateľný pre: výskumné centrá, výskumné ústavy, výskumné organizácie a obchodných konzultantov.

Pre viac informácii kontaktujte:

Lukáš Dzurík, Oľga Némethová 

Mobile:           + 421 907 857 342

Email:             dzurik@sbagency.sk

Email:             nemethova@sbagency.sk

Web:               www.sbagency.sk