Komisia vybrala dva slovenské projekty do európskeho kola súťaže EEPA 2020

19.06.2020

Súťaž Európska cena za podporu podnikania, ktorú organizuje Európska komisia a ktorú na Slovensku zastrešuje Slovak Business Agency, je vyjadrením uznania a odmenou za iniciatívy, politiky či projekty,  ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. 

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 6 projektov:

BILLA, s.r.o. - CHLEBODARCA pomáha rodinám v núdzi

Centire s.r.o. - OpenMaker

SVEC a spol. s.r.o. -  INOVATO – Entrepreneurship and Innovation Center

SBA - Národné Podnikateľské Centrum II – BA kraj

KOVOTVAR, v.d. Kúty – Miesto pre všetkých

Domart, s.r.o. Trenčín - Moon Office Information system

Slovenská komisia zložená z členov komisie nominovaných z Ministerstva hospodárstva SR, Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenského živnostenského zväzu a Slovak Business Agency, elektronicky bodovala každý projekt, pričom brala do úvahy originalitu, vplyv na ekonomiku, zlepšenie vzťahov a nakoniec vybrala do európskeho kola dva národné projekty.

Projekt: Miesto pre všetkých / Prihlasovateľ: KOVOTVAR, v.d. Kúty / Kategória: Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých

Dať prácu každému bez  ohľadu na jeho pôvod, farbu pleti, priezvisko, jeho kultúru a zvyky. Začleňovanie Rómov do pracovného procesu sa začalo  samozrejme  z pragmatických dôvodov. No postupom času sa zmysel práce s nimi rozšíril i na dôvody spoločenské, sociálne, etické, a vytvorila sa tak realita vyššieho princípu. Ak dáte prácu otcovi rodiny, dieťa vidí, že otec niekam pravidelne chodí, že nesedí doma, a že prinesie peniaze. Potom dieťa chodí pravidelnejšie do školy. Ak bude chodiť do školy, získa lepšie sociálne a hygienické návyky, ľahšie si nájde prácu, má cieľ...Bohužiaľ neustály problém, ktorý sa nedá iba tak zmeniť, je nespoľahlivosť  Rómov  v pravidelnej dochádzke do práce, s čím súvisia nespočetné problémy...  Viac info o aktivitách: https://www.kovotvarvd.sk/.

 

Projekt: INOVATO – Podnikateľsko - inovačné centrum / Prihlasovateľ: ŠVEC a spol. s.r.o., Vráble / Kategória: Podpora podnikateľského prostredia

Projekt INOVATO začal vo firme ŠVEC a SPOL s.r.o. v novembri 2018 s cieľom prinášať inovácie dovnútra firmy a lepšie spolupracovať s ďalšími firmami na podporu vytváraní výrobkov a služieb s vyššou pridanou hodnotou. Prvou akciou bola konferencia Budúcnosť strojárskej výroby 19.-20.11.2018 konajúca sa vo Vrábľoch. Neskôr sa pridávali aj ďalšie firmy a spoločne budovali INOVATO ako platformu pre stretávanie sa, vzdelávanie a spoluprácu. Podnikateľská stratégia v sebe zahŕňa aj neziskové elementy a je postavená na troch fázach:  Sieťovaní a spoznávaní sa;  Prototypovaní, premieňaní myšlienky na prototyp a Podnikaní – investovaní a rozbehu biznisu. Postupne sa pod platformou rozbehlo niekoľko foriem spolupráce. Prvou z nich je vzdelávanie. INOVATO rozbehlo projekt Baťove inšpirácie, ktoré predstavuje sériu stretnutí na spoznávanie sa a inšpirovanie sa Baťovým systémom riadenia a podnikania. Najdôležitejším vzdelávacím projektom je Strojárska univerzita INOVATO, ktorá bola spustená v roku 2020 za účelom držania kroku s rýchlym vývojom nových technológií, inovácií, materiálov a organizácie práce, výmenu poznatkov a skúseností a vytváranie siete odborníkov. Viac info o projekte: https://inovato.sk/.

Európska komisia bude posudzovať všetky víťazné národné projekty a na jeseň vyhlási zoznam projektov, ktoré budú postupovať do celoeurópskeho finále.  Výsledky súťaže budú zverejnené počas konferencie SME Assembly, ktorá sa bude konať v novembri v Berlíne. Porota udelí ceny za každú kategóriu a taktiež Veľkú cenu poroty  iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.