Online tréning zameraný na zdieľanú ekonomiku

27.11.2019

Zdieľaná ekonomika vytvára nové podnikateľské modely, príležitosti ako i hrozby pre podnikateľov. Platformy na báze spolupráce v súčasnosti dovoľujú jednotlivcom ponúkať rôzne druhy služieb, podporovať zdieľanie majetku a efektívnejšie využívanie zdrojov. Poskytovatelia služieb získajú prístup k flexibilným pracovným podmienkam, novým zdrojom príjmov. Zákazníci využívajúci nový druh služieb profitujú v podobe širšieho spektra dostupných služieb ako i z nízkych cien. Pomocou inovácii, nové modely podnikania majú vplyv na konkurencieschopnosť, rast i vytváranie pracovných miest. Najmä malé a stredné podniky zohrávajú významnú rolu pri dosahovaní cieľov rastu a zamestnanosti.

 Projekt SharEEN a jeho online vzdelávacia platforma

Cieľom projektu SHAR-EEN je identifikovanie a prepojenie platforiem zdieľanej ekonomiky v oblasti podnikov, výmena skúsenosti so všetkými zainteresovanými stranami.  Cieľovou skupinou aktivít sú  malé a stredné podniky so sídlom v EÚ, ako aj  ďalší aktéri zdieľanej ekonomiky, ktorí by mohli využiť príležitosti, ktoré zdieľaná ekonomika ponúka. S účasťou 8 partnerských organizácií zapojených v sieti Enterprise Europe Network  zo 6 krajín, projekt zahŕňa výmenu skúseností a tým vytvára prostredie pre  lepšie rozvinutie poradenských služieb pre malé a stredné podniky, ako aj vytvorenie synergii medzi regionálnymi platformami.

Projekt SharEEN má otvorenú online vzdelávaciu platformu, kde v podobe online modulu získate základné informácie o zdieľanej ekonomike ako i podnikateľských príležitostiach, ktoré tento novodobý fenomén priniesol.

Viac informácii o module ako i o projekte - TU

Kontaktná osoba Lukáš Dzurík, dzurik@sbagency.sk