Prihláste svoje projekty do Európskej ceny za podporu podnikania

24.03.2020


Nenechajte si ujsť príležitosť stať sa v roku 2020 ďalší z víťazov! #EEPA2020

Európska cena za podporu podnikania (EEPA- European Enterprise Promotion Awards) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných projektov zameraných na podporu podnikania. Zvyšuje povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, povzbudzuje a inšpiruje potenciálnych podnikateľov. Od roku 2006 sa do Európskej ceny za podporu podnikania prihlásilo vyše 4 000 projektov.

Aký je recept/tajomstvo úspechu?

Ako môžete zabezpečiť, aby bol váš projekt jedným z budúcich víťazov Európskej ceny? EEPA je príležitosťou pre podnikateľov, SME,  verejné orgány a verejno-súkromné partnerstvá z rôznych členských štátov EÚ, aby predložili svoje najviac nápadité a najúspešnejšie iniciatívy na podporu podnikania a malé a stredné podniky (MSP).

Každá krajina vyberie svojich najlepších národných víťazov, a tí budú potom súťažiť na európskej úrovni v piatich rôznych kategóriách a zároveň dostanú pozvánku s preplatením cestovných a ubytovacích nákladov na slávnostné odovzdávanie cien počas konferencie SME Assembly v novembri 2020 v Berlíne.

Viac informácii aké sú kategórie a registračný formulár nájdete na webovej stránke:

https://www.npc.sk/sk/aktuality/prihlaste-svoje-projekty-do-europskej-ceny-za-podporu-podnikania/.

Informácie o národných kolách súťaže vám poskytne národné kontaktné miesto:

Oľga Nemethová

SBA Slovak Business Agency  - TWIN CITY A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

Tel: +421 2 2036 32 70 ; + 421 907 857 342, Email: nemethova@sbagency.sk

 

Iniciatíva Európskej komisie,

GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP