Si vynikajúci rečník a zároveň odborník v stavebníctve? Prihlás sa na konferenciu „Ženy a muži v stavebnom sektore z  podunajského regiónu a okolia“

10.03.2020

Slovak Business Agency  v rámci svojho projektu Enteprise Europe Network ako i člen Sektorovej skupiny ženy v spolupráci so srbským partnerom Institute Mihajlo Pupiun v Belegrade,  spoluorganizuje konferenciu 

Ženy a muži v stavebnom sektore z  podunajského regiónu a okolia“

Miesto konania: Belehradské nábrežie (budova „Geozavod“), Srbsko

Kedy: 9. júna 2020

Cieľom tohto podujatia je propagovať potenciál ženských spoločností v stavebníctve a súvisiacich odvetviach vrátane energetickej inteligentnej budovy, projektovania, architektonického dizajnu, exteriérového dizajnu, interiérového dizajnu, prispôsobenia interiéru, nábytku, projektovania premávky, architektonického značenia atď. Ženy a muži sú v obľube aj v odvetviach, v ktorých prevládajú muži, a preto by sme radi podporili ich synergiu aj v stavebníctve. V tomto odvetví existuje mnoho spoločných tém MSP a mužov, z ktorých niektoré majú prístup k veľkým investorom ako sú inteligentné budovy, sociálne zodpovedné inovácie.

Toto podujatie prispeje k vytvoreniu lepších spojení medzi malými a strednými podnikmi, ale tiež k prepojeniu malých a stredných podnikov v podunajskej oblasti a mimo nej v stavebníctve a súvisiacich odvetviach.

Táto udalosť teda predstavuje vynikajúcu príležitosť pre malé a stredné podniky v stavebníctve, aby sa zviditeľnili veľkí investori, ktorí hľadajú subdodávateľov v stavebníctve, ale aj všetky súvisiace odvetvia, ako je nábytok, dizajn pre podniky, priemyselné značenie, materiály, projektovanie, stolárstvo atď.

Organizátor hľadá záujemcov, ktorí by chceli vystúpiť v paneloch:

Panel I:  Stavebníctvo ako podpora ekonomík v podunajskej oblasti a za jej hranicami

Rečníkom môže byť žena alebo muž - odborník v stavebníctve s národnými skúsenosťami. Pridanou hodnotou budú medzinárodné / regionálne referencie. Profil rečníka je: podnikateľ, ktorý by hovoril o národnom rámci a súčasnom stave v stavebníctve, o obmedzeniach a príležitostiach pre rozvoj podnikania v stavebníctve v príslušnej krajine. Dôraz by sa mal klásť na inteligentné budovy alebo nové trendy v udržateľnej výstavbe. Trvalá udržateľnosť je v súčasnosti kľúčovým slovom v EÚ.

Panel II: Ženy - podnikateľky v stavebníctve ako nevyužitý zdroj

Na tomto paneli alebo stretnutí by sme chceli vidieť iba ženy. Je možné vytvoriť kombináciu panela s rečníkmi, ktorá sa bude týkať vnútroštátneho kontextu umiestňovania žien vo výstavbe a dvoch alebo troch prezentáciách o horúcich témach, ako je trvalo udržateľný rozvoj miest, inteligentnou budovou,

Organizátor môže uhradiť cestovné náklady a ubytovanie rečníkom.

Viac informácií: Oľga Nemethova, SBA, E-mail: nemethova@sbagency.sk, 02/ 2 203 63 270