Výzva/“challenge“ na predkladanie projektov a inovatívnych riešení v oblasti proteínového a inovatívneho poľnohospodárstva Plant-based protein Awards

16.07.2019

Zastupiteľský úrad SR v Paríži vyzýva všetky inovatívne MSP a start-upy, aby sa zapojili do práve prebiehajúcej súťaže Plant-based Protein start-up Awards!

Vzhľadom na intenzívny rozvoj sektora „foodtech“ a inovatívnych riešení v poľnohospodárstve v ostatných rokoch má akcelerátor „Le Village by Crédit Agricole Nord de France“ záujem rozšíriť ponuku účasti aj na zahraničné inovatívne spoločnosti. Slovenské firmy tak majú možnosť porovnať svoje projekty v medzinárodnej konkurencii, ktorá sa práve rozbieha, a v prípade úspechu získať prístup k relevantným a overeným kontaktom/sieti partnerov, dodávateľov, zákazníkov a investorov, ako aj k mentoringu a podpore ďalšieho rozvoja.

Okrem finančnej odmeny bývajú súčasťou cien aj poukazy na realizáciu inovatívneho riešenia, možnosť využitia kapacít a kontaktov zahraničného inkubátora, účasť na stánku na veľtrhu v zahraničí a i.

Do súťaže sa môžu zapojiť start-upy (eventuálne firmy mladšie ako 5 rokov alebo vyvíjajúce úplne nové inovatívne riešenie) s inovatívnymi riešeniami v 5 kategóriách:

- Najväčší dopad na spotrebiteľa - Nová služba alebo riešenie (nie potravinársky výrobok, prísada alebo potravinový proces), ktorý spotrebiteľom umožňuje lepšie a informovanejšie voľby pri nákupe bielkovinových potravín

- Najlepšie jedlo na báze rastlinných potravín - Riešenia, ktoré pomôžu vytvoriť nové potraviny na báze rastlín alebo tie, ktoré pomohli výrazne zmeniť už existujúce potraviny na báze rastlín

- Najlepšie nové jedlá a nápoje s vysokým podielom proteínov - Kategória zameraná na skutočne inovatívne potraviny s vysokým obsahom bielkovín. Účastníci budú musieť preukázať, že ich produkt zaviedol nový koncept, ponúkol reálnu hodnotu a mal významný vplyv na trh.

- Najnovšie proteínové ingrediencie a Agtech - Inovatívne riešenia s merateľnými prínosmi pre pestovateľov, výrobcov prísad, výrobcov potravín a spotrebiteľov

- Najnovší technologický proces spracovania proteínov a IT riešení - Inovatívne technológie na výrobu nového výrobku alebo prísady, ktorá nebola predstavená pred 1. januárom 2017

Podmienkou je, aby predkladateľ mal projektu záujem o francúzske teritórium, a to či už z pohľadu trhu, alebo rozvoja potenciálnych partnerstiev s miestnymi ekonomickými aktérmi.

Výzvy a ďalšie potrebné informácie sú dostupné na stránke:  http://plantbased-protein-awards.ca-norddefrance.fr

Termín na predloženie projektu je do: 3. septembra 2019

V prípade otázok môžete (v anglickom jazyku) kontaktovať

pani Camille Tomat

Village By CA Nord de France

camille.tomat@ca-norddefrance.fr  

06 63 22 75 58

#PlantBasedAwards

Twitter https://twitter.com/villagebyca_ndf?lang=fr  

Linkedin https://www.linkedin.com/company/levillagebyca-norddefrance/?viewAsMember=true  

Facebook https://www.facebook.com/Le.Village.by.CA.Nord.de.France.1/