CIRCO Tréning

16.02.2024 | Bratislava, Slovensko

Výrobné spoločnosti využite príležitosť a zapojte sa do CIRCO!

Čo je CIRCO?
CIRCO “Biznis postavený na princípoch cirkulárneho dizajnu” je metodika, ktorá inšpiruje, uľahčuje a urýchľuje prechod výrobného priemyslu na cirkulárnu ekonomiku pomocou cirkulárneho dizajn procesu. CIRCO je overený nástroj, ktorý pomohol už viac ako 1000 zapojeným podnikom po celom svete (re)dizajnovať produkty, služby a obchodné modely a tým aplikovať cirkularitu do praxe. Na 3 poldenných workshopoch si vytvoríte nový alebo vylepšíte existujúci biznis model pomocou metodiky cirkulárneho dizajnu. Vypracujete si vlastný návrh, ktorý bude obsahovať obchodný model, produktový (re)dizajn ako aj doplnkové služby a procesy.

Kto sa môže zúčastniť?
Tréning je určený pre výrobné spoločnosti, ktoré rozvíjajú alebo majú v pláne rozvíjať cirkulárne podnikanie.

Registrácia : tu 
Registrujte sa na tréning do 6. februára 2024.
Zvažujete svoju účasť? Registrujte sa na infowebinár, ktorý sa uskutoční už 1.2. od 14:30-15:00.

Firmy, ktoré potvrdia účasť na tréningu majú automaticky garantovanú vstupenku aj na prvý Circular Summit.

Termín a miesto konania:
Ide o sériu troch poldenných workshopov (2 fyzicky a 1 virtuálne) rozložených do dvoch mesiacov. Každý workshop má svoju tému:

Workshop 1 – „Initiate“         I 16 február 2024  I 9:00-13:00  I Fyzicky v Bratislave v SBA
Workshop 2 – „Ideate“          I 13. marec 2024  I 9:00-12:30  I Online
Workshop 3 – „Implement“ I   4. apríl 2024     I 9:00-13:00  I Fyzicky v Bratislave v SBA

Poplatok:
475 eur / členovia platformy Circular Slovakia
570 eur / nečlenovia

Prečo sa zúčastniť?
• Cirkulárne podnikanie prináša nové obchodné príležitosti. Identifikovaním nových príležitostí pre vašu spoločnosť ako aj zákazníkov zvýšite svoju konkurencieschopnosť.
• Cirkularita je spôsob, ako dať vašim ambíciám v oblasti ESG a udržateľnosti biznisový rozmer.
• Zanalyzovaním vášho súčasného podnikania môžete naštartovať inovačný potenciál spoločnosti.
• Získate prístup k praktickým znalostiam a nástrojom, ktoré môžete využiť pri ďalších cirkulárnych projektoch.

Organizátori
CIRCO je projektom CLICKNL, znalostnej a inovačnej siete kreatívneho priemyslu v Holandsku. Circular Slovakia je realizačným partnerom na Slovensku a súčasťou 13 medzinárodných CIRCO hubov. Projekt realizujeme s podporou Slovak Business Agency a Veľvyslanectva holandského kráľovstva na Slovensku.