Aj ty môžes byť jedna z ocenených

14.01.2019

Súťaž Podnikateľka Slovenska, ktorá bola založená v roku 1999, je súťažou všetkých podnikavých žien, ktoré budú zároveň inšpiráciou pre budúce podnikateľky. Podnikanie tvorí základ každej zdravej ekonomiky, a preto Slovak Business Agency  ako organizátor súťaže hľadá ženy, ktoré podnikajú, alebo začínajú podnikať a na zisk sa pozerajú ako na niečo, čo má okrem iného benefit aj pre spoločnosť. Preto je cieľom súťaže vyzdvihnúť a oceniť podnikateľské úspechy začínajúcich ale aj etablovaných podnikateliek na trhu.

KATEGÓRIE:

  • ZAČÍNAJÚCA PODNIKATEĽKA - Začínajúca podnikateľka podniká menej ako tri roky od dátumu vydania oprávnenia na podnikanie alebo zápisu do obchodného registra ku dňu prihlásenia sa do súťaže Podnikateľka Slovenska. Súčasne sa v tejto kategórii hodnotí úspešná podnikateľka bez ohľadu na počet zamestnancov, ďalej vplyv na obohatenie trhu alebo spoločnosti, zohľadnenie sociálnych a ďalších aspektov jej činnosti. Udeľuje sa jedna cena.
  • VÝNIMOČNÁ PODNIKATEĽKA - V tejto kategórii sa hodnotí riadený výnimočný rast činnosti spoločnosti (firmy) za posledné tri sledované roky bez ohľadu na kategóriu, v ktorej sa spoločnosť (firma) nachádza. Súčasne sa v tejto kategórii hodnotí výnimočná podnikateľka vzhľadom na počet zamestnancov, na základe finančnej analýzy verejne dostupných údajov, ďalej vplyv na obohatenie trhu alebo spoločnosti, zohľadnenie sociálnych a ďalších aspektov jej činnosti. Udeľuje sa jedna cena.
  • INOVATÍVNA PODNIKATEĽKA -  V tejto kategórii sa hodnotí inovatívny prístup za posledné tri sledované roky bez ohľadu na kategóriu, v ktorej sa spoločnosť (firma, živnostníčka) nachádza. V rámci tejto kategórie hľadáme príklady toho, ako slovenské podnikateľky pomocou moderných technológií zlepšili svoje podnikanie v rôznych oblastiach. Napríklad, ako prostredníctvom moderných technológií lepšie a efektívnejšie oslovujú svojich zákazníkov alebo dávajú svojim zamestnancom priestor pre dosiahnutie cieľov vlastným inovatívnym spôsobom a umožňujú im lepšie zosúlaďovať pracovný a osobný život, alebo zlepšujú svoje procesy a činnosť (od výroby cez logistiku a administratívu až po marketing), alebo vďaka moderným technológiám inovujú súčasné alebo vytvárajú nové produkty a služby. Udeľuje sa jedna cena.
  • ÚSPEŠNÁ ŽIVNOSTNÍČKA - Podnikateľka prevádzkujúca sústavnú činnosť samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Súčasne sa v tejto kategórii sa hodnotí úspešná živnostníčka bez ohľadu na počet zamestnancov, ďalej vplyv na obohatenie trhu alebo spoločnosti, zohľadnenie sociálnych a ďalších aspektov jej činnosti. Udeľuje sa jedna cena.

HLAVNÁ CENA PODNIKATEĽKA SLOVENSKA 2018 - Hlavnou cenou súťaže je Podnikateľka Slovenska. Ocenenie získa víťazka zo všetkých kategórií s najvyšším počtom hlasov.

PRIHLÁSTE SA DO SÚŤAŽE

Chceme, aby o vašom podnikateľskom úspechu vedelo cele Slovensko a boli ste inšpiráciou pre budúce podnikateľky.

Ak je vo vašom okolí podnikateľka, o ktorej ste presvedčení, že by ju malo spoznať celé Slovensko, neváhajte a prihláste ju do súťaže.

Kontakt

Slovak Business Agency; Karadžičova 2, 811 09 Bratislava; tel.: +421 2 203 63 100e-mail: podnikatelka@sbagency.sk

Prihláste svoje favoritky alebo vyplňte sama prihlášku do prestížnej súťaže Podnikateľka Slovenska. Tak ako v minulom roku a v roku 2019 čaká na úspešné podnikateľky 19. februára galavečer.  Víťazka súťaže si odnesie diamantový šperk od nášho partnera DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION – D.I.C. SK, s.r.o

Prihláška do súťaže je na webovej stránke: http://podnikatelkaslovenska.sk/prihlaska/prihlaste-sa-do-sutaze/