Hľadáte obchodného partnera v podobe sociálneho podniku?

05.12.2019

Podnik JUVEX s.r.o. sídliaci v Novom Meste nad Váhom, pôsobí ako registrovaný sociálny podnik, ktorý  zamestnáva zamestnancov so zdravotným postihnutím.  Predchodcom podniku bola spoločnosť Dekora, ktorá pôsobila 11 rokov ako chránená dielňa.

Do portfólia spoločnosti patrí:

  • Výroba plastových dielov pre HDO Myjava, 
  • Výroba komponentov pre Continental Púchov,
  • Výroba komponentov (plastové formy) pre Duo form Skalica,
  • Montáž tesnení do plastových výliskov pre zahraničné spoločnosti v oblasti automotive.

Spoločnosť sa snaží integrovať ľudí so zdravotným postihnutím, ktorých uplatnenie na trhu práce je veľmi náročné. Firma v súčasnosti zamestnáva 30 pracovníkov so zmenenou pracovnou činnosťou. Sociálny podnik disponuje vlastnými dodávkovými vozidlami, ktoré sú pripravené na expedíciu tovaru.

JUVEX s.r.o. hľadá potenciálnych obchodných partnerov, ktorí by mali záujem o spoluprácu v oblasti outsourcovania manuálnych prác (výroba komponentov, skladanie časti produktu a pod).

Pre viac informácii kontaktuje e-mail: dzurik@sbagency.sk , tel.:+ 421 907 857 342